• Enerji alanında yer alan ilgili mevzuat, anlaşma ve sözleşmeleri takip etmek ve gerekliliklerini yerine getirmek,
  • Enerjinin sürekli, kaliteli, sürdürülebilir, güvenli ve karşılanabilir maliyetlerle temin edilmesi konusunda diğer paydaşlarla mevcut teması sürdürmek, iş birlikleri oluşturmak,
  • Enerjide verimliliğinin artırılmasına yönelik olarak, amaç ve hedefler belirlemek, bu kapsamda sürekli iyileştirmeyi ve gelişmeyi temel almak,
  • Yeşil OSB süreçlerini en uygun biçimde yürütebilmek ve sanayicimize değer katabilmek için; Bölge Müdürlüğü personelinden başlamak üzere, Bölgemiz katılımcıları ve toplumun diğer tüm fertlerine yansıyacak bilinçlendirme çalışmalarının sürekliliğini sağlamak ve gerçekleştirmek,
  • Enerjinin her alanda verimli kullanılmasına yönelik teşvik edici organizasyonlarda yer almak,
  • Bölgemizde enerji dönüşümünün hızlandırılması amacıyla yenilenebilir enerjinin artırılmasına yönelik olarak Bölgemiz Sanayicisine hizmet verebilmek adına araştırmalar yapmak, teşvik sistemleri oluşturmak,
  • Yeni ve yeşil enerji teknolojilerini takip etmek, bu kapsamda yerlileşmeyi öncelikli olarak benimsemek,
  • Ülkemizin 2053 karbon-nötr hedefi doğrultusunda yeşil ve dijital dönüşümün ayrılmaz bir parçası olan Enerji Yönetimine dair ilgili süreçler hakkında Bölge sanayicisine kılavuz olabilmek,
  • Enerji performansının iyileştirilmesi için enerjiyi verimli tüketen ürünleri tercih etmek, hizmet temininde enerji kavramını ön planda tutmak, enerji izlenebilirliğine yönelik faaliyetleri gerçekleştirmeyi taahhüt ederiz.

Fatih ER
BÖLGE MÜDÜRÜ

İ