Nüfusu bakımından Türkiye’nin 4. büyük kenti olan Bursa, ülkemiz ticaret ve sanayi hayatının da çok önemli bir merkezi konumundadır. Tekstilden otomotive, makina sanayiinden tarıma dayalı gıda sanayiine kadar pek çok alanda üretimin yapıldığı, istihdamın sağlandığı Bursa, ülkemiz ekonomisine çok önemli katkı sağlayan bir üretim üssü durumundadır. Bursa bu gücünü aralarında Kayapa OSB’nin de bulunduğu 17 organize sanayi bölgesinden almaktadır. Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’nin kuruluş çalışmaları 1997 yılına kadar uzanmaktadır. Kayapa Sanayici ve İş Adamları Derneği 2002’de faaliyetlerine başladığında bölgeye Organize Sanayi Bölgesi (OSB) statüsü kazandırılmasını öncelikli hedef olarak belirlemiştir. Zaman içerisinde gerçekleşen yasal düzenlemelerden faydalanan sanayicilerimizin yoğun çalışmalarının ardında bölgemiz 20 Ağustos 2014 tarihinde tüzel kimliğini kazanarak Islah OSB statüsü onaylanmıştır. Bu aşamadan sonra bir taraftan bölgemizdeki firmalar yapı kullanma izin belgesi, atık su izin belgesi, çalışma ruhsatı, ÇED görüşü gibi belgeleri tamamlarken diğer taraftan da Müteşebbis Heyetimiz belirlenmiş ve çalışmalar daha da hızlandırılmış olup 28 Mart 2019 tarihinde 302 Sicil Numarası ile ülkemizdeki Organize Sanayi Bölgeleri arasında yer almıştır. Brüt 134.2 hektar üzerine kurulu bulunan Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’nde 228 adet sanayi parseli ve 10 adet donatı (sosyal ve ticari) parseli bulunmakta olup doluluk oranı yüzde 76 düzeyindedir. Nisan 2021 tarihi itibari ile imar işlemlerine ait tüm hususlar bölgemiz bünyesinde çözümlenmektedir. Teknoloji tabanlı ve çevreci yeni yatırımların üssü olma yolunda hızla ilerleyen Kayapa OSB, otomotiv yan sanayi ile makine sanayi başta olmak üzere değişik sektörlerde üretim yapan, 172 fabrikada 10.00'i aşkın çalışanı istihdam eden ve yıllık ticaret hacminin yaklaşık 700 milyon dolar düzeyinde olan Bursa’nın en yeni organize sanayi bölgelerinden biri durumundadır…